Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2016

intexsite

ว้าวที่นอนเป่าลมของintexดีแบบนี้เอง

ถือหุ้นรายใหญ่ถืออยู่ในสัดส่วนที่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นที่ผู้บริหารบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสียเองที่นอนเป่าลม intex pantip ซึ่งก็คือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนั้นเอง และถ้าหาก กิจการเริ่มแย่ลง หรือเป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารก็ปักจะขายออกมา ก่อนเช่นเดียวถ้น (สันนี้ไม่นับพวกวิกฤตเศรษฐกิจหรือนี้าท่วม ซึ่งเป็นขาลงแบบฉับพสัน ไม่สามารถ วางแผนได้ล่วงหน้า แล้วผู้บริหารบริษัทขายหุ้นออกไม่ปันนะครับ)

วิธีสังเกตลูนะครับ เราก็ต้องมาลูใน ที่นอนเป่าลมดีไหม website ของตลาดหสักทรัพย์ปัน โดยกดเข้าไปใน “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” เกณฑ์ที่ผมใช้นั้น ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ควรจะต้องมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เกินกว่า 30-40% ส่วนบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ควรมีผู้ถือหุ้นใหญ่ซัก 40-60% เป็นด้นไป เพื่อที่จะได้ วางใจว่า ถ้าเด้าบริหารบริษัทไม่ดี เด้าจะได้เจ๊งไปปับบริษัทด้วย และจะยิ่งดีมากถ้ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น ผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทเอง หรือการถือในชื่อของบุคคลก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะการที่กลุ่มผู้ถือหุ้น ใหญ่เป็นชื่อบริษัทหรือองค์กร อาจจะไม่ไดีให้ความสำสัญปับการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท มากนัก..

อย่างไรก็ตามเราก็ต้องระปัดระรังเรื่องการใช้ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่า ข้อมูลจะถูกปรับปรุงให้ปันสปัยใน website ก็ต่อเมื่อมีการปิดสมุดปัญชีผู้ถือหุ้น ซึ่งตามปกติก็อาจจะปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อปิดสมุดประชุมประจำปี และรับเงินปนัผลที่นอนเป่าลม ดีไหม pantip เท่านั้น ซึ่งจะมีรันที่ปิดสมุดทะเบียนบอกเอาไวไน หน้าเดียวปันปับที่บอกรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นเองครับ ด้งนั้นหากว่าบริษัทมีการปิดสมุด ทะเบียนในเดือนมีนาคม การที่เรามาลูรายชื่อนี้ตอนเดือนปันยายน ก็อาจจะล้าสปัยไปสักนิด คืออาจจะ ไม่ได้สัพเดท แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเชื่อไม่ได้ซะทีเดียว

แล้วเราจะทำอย่างไร ถ้าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารบริษัทแอบขายหุ้นออกไป...

ทางคณะกรรมการกำกบหลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์ หรือ กลต. เค้าก็เป็นห่วงผู้ถือหุ้น รายย่อยอย่างพวกเรา เค้าจึงมีการกำหนดให้มีแบบฟอร์มการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายออก ที่นอนเป่าลม intex ดีไหมที่เรารู้จไาค้นว่าแบบฟอร์ม 246-1 และแบบฟอร์ม 59-2 แบบฟอร์มทงสองอย่างนี้คืออะไร

แบบฟอร์ม 246-1 คือ แบบฟอร์มที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค้ตรา 5% จะต้องแจ้งต่อกลต.ทุกครั้ง ยกด้วอย่างเช่น ถ้าผมถือหุ้นอยู่ 4.5% ผมไม่ต้องรายงาน แต่ถ้าผมซื้อ หุ้นเพิ่มอีก 0.6% เป็น 5.1% ผมก็ต้องรายงาน กลต. และถ้าแม้ว่าจ้นต่อมาผมขายออก 0.2% เหลือเพียง 4.9% ผมก็ต้องรายงานอีกครั้งหนึ่ง นั้นก็คือเพดาน 5-10-15-20-25% ไปเรื่อยๆ ที่ถ้าหากข้ามไปอีก ช่วงหนึ่งก็จะต้องมีรายงานทุกครั้งไป แต่ถ้าถือหุ้นจาก 4% ไปที่ 56% ที่นอน ลม ยาง รวดเดียวเลย ค้นนี้ก็รายงาน ทีเดียวพอ เพราะค้ตถุประสงค์คือเค้าแค่ต้องการให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทเท่านั้น

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl